Om SamvirketSAMVIRKET er en frivillig forening af dige- og kystbeskyttelseslag i Nordsjælland (Hundested - Helsingør)


SAMVIRKET er oprettet i 1983.


SAMVIRKET udveksler erfaringer om kystbeskyttelse og forsøger at være en samtalepartner for offentlige myndigheder, rådgivende firmaer, politikere mv. i spørgsmål om kystbeskyttelse og kystbenyttelse.


SAMVIRKET indgår ikke aftaler på det enkelte kystlags vegne.


Som medlem kan optages tinglysningsbestemte dige- og kystlag samt frivillige foreninger af kystgrundejere, som er engageret i kystbeskyttelse.

------------

OBS: Er Du som kystgrundejer ikke   tinglyst medlem af kystsikringslag eller medlem af

frivillig kystsikringsforening anbefaler vi at Du sammen med naboer indgår i frivillig

(uforpligtende) samarbejde i en kystsikringsforening. Der er klare fordele ved at få kystsikringsarbejde

udført samtidig (individuelle entrepriser!).

Foreningen kan melde sig ind i SAMVIRKET og deltage i erfaringsudveksling og fremme kystgrundejernes

interesser i det politiske arbejde.

Det kræver blot en mailingliste, et godt naboskab og at een grundejer tager førertrøjen på.

(Jens Aaris Thisted -- Kystsikringsforeningen Salgaardshøj)

-------------

Bestemmelser/vedtægter findes her.


Forretningsudvalget består  5 medlemmer - læs mere her.


Referat af årsmøde d. 2.9.2017 findes her.


Referat af årsmøde d. 25.8.2018 findes her.

-----------------------------------------------------------------------------------------GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org

Meet us in nature


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a ornare sem, non semper libero. Sed ultricies purus massa, sit amet tristique neque auctor nec.