Hjem

Velkommen til Samvirket


Samvirket er dannet i 1983 som en frivillig interesseorganisation af de Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag. Dets overordnede formål at medvirke til at sikre den Nordsjællandske kyst fra Helsingør til Hundested bedst muligt mod oversvømmelser og nedbrydning som følge af havets påvirkning.

 

Samvirkets fungerer som talerør for medlemslagene i relation til samarbejdet med stat, kommuner, Kystdirektoratet og øvrige interessenter med fokus på at sikre  værdierne langs kysten, hvor der er risiko for et tab som følge af havets påvirkning. 

 

Et yderligere formål er, at Samvirket skal bidrage til videns- og erfaringsudveksling mellem de tilsluttede medlemmer og mellem medlemmerne og de private og offentlige instanser, som kan og vil bidrage til opfyldelsen af Samvirkets formål. Herunder har Samvirket initiativpligt i relation til  afholdelse af konferencer o.lign. med deltagelse af specialister og myndighedspersoner.

 

Siden 2014 har Samvirket været en meget aktiv samtalepartner for de relevante myndigheder vedrørende kystbeskyttelsesprojektet Nordkystens Fremtid.


Seneste nyt


16. november 2023
- Miljøminister Magnus Heunicke har sendt et svar på det brev, som Samvirket sendte ham den 13. juli. Brevet drejede sig Miljøministeriets krav om, at der udlægges nye sten på havbunden som
kompensation for de sten, som måtte  blive påvirket af strandfordringen i forbindelse med Nordkystens Fremtid.  Læs mere her.

Årsmøde 2023


Samvirkets årlige medlemsmøde afholdtes lørdag den 2. september på

Cafe Mille i Helsinge. 


Referat m.m. kan findes her.